9] Chemăm la nesupunere civică – Refuzăm cardul de sănătate! Este un abuz şi comportă riscuri enorme pe toate planurile.

9] 7.11.2014 – Noi, Alex Imreh, Ioan Gurgu / Editura Predania, Daniela Serban, Flavian GrădeanuGeorge Silvestrovici, Marius Rusu, Valea Bogdan, Alexandru Ionut ClapaMonica Popovici, Mihai Vaju,  Violeta Ioana PrandeaCasian BalabasciucAura Mircea, Emil Marian, Cristiana Dumitrescu, Andrei AlexandrovCristina Nicolae SaillardArthur Hiripan, membri ai grupului informal a3f,
împreună cu  Ionuț Trandafirescu,  Ioan SavuAlexandru V.Dan, Cristina NeaguValentin Roman, Apostol DoruRadu IulianMihaela Diaconu, Ciugudean Mircea, Eugenia GârbaIuliu-Gheorghe TampaCamelia Cuciureanu, Gaje SorinGabriel Tora, Simina Dimcea,
Simona Niculescu / AtitudinePublică.ro,
Irina Bazon din partea Alianței pentru Demnitate Natională,
Carmen-Elena Chirilă Păduraru,
Hetti Benedek din partea Grupul de Intervenție Civică Brașov,
Alexandra Teodor din partea Grupului Informal AntiFrack Cluj,
refuzăm cardul de sănătate!

7.11.14 – Mihai-Andrei AldeaPoziția mea față de Cardul de Sănătate este aceeași cu cea exprimată de Mănăstirea Paltin – Petru Vodă:

Prin acest memoriu noi, obştea Sfintei Mânăstiri Paltin – Petru Vodă respingem cardurile de sănătate în temeiul următoarelor motive:

1. Toate documentele pentru „Dosarul Electronic de Sănătate” (DES) arată că acceptarea cardului de sănătate se face prin acordul persoanei asigurate. În virtutea dreptului nostru de cetăţeni refuzăm să ne dăm acordul pentru acest card.

2. Toate documentele pentru DES arată că există posibilitatea legală a autentificării pacientului pe baza codului numeric personal (CNP) sau a codului de asigurat. Ca urmare cardul de sănătate nu este necesar în mod real pentru funcţionalitatea sistemului DES. Din punctul nostru de vedere cardul de sănătate se prezintă în clipa de faţă ca o formă de fraudare a cetăţenilor români, prin una din cele două variante prezentate mai jos, ori prin amândouă.

3. Respingerea de către noi a cardului de sănătate este în primul rând un protest al nostru faţă de sistemul de supraveghere electronică generală din România! Acest sistem încalcă libertatea persoanei şi drepturile cetăţeneşti şi este similar ideologic sistemelor de supraveghere ale statelor totalitare. Hitler, Stalin sau Horthy ar fi fost fericiţi să dispună de o asemenea putere asupra cetăţenilor, de asemenea mijloace de supraveghere ce distrug orice intimitate a persoanei şi o transformă în individ controlat de autorităţi. Diferenţa tehnologică între tatuajele şi filtrele organizate de nazişti sau bolşevici şi sistemul actual de supraveghere electronică se suprapune peste aceeaşi patologie a controlului total asupra cetăţenilor.

4. Trebuie arătat că înfiinţarea DES încalcă legea protecţiei datelor personale şi constituie un abuz extrem de grav faţă de intimitatea cetăţenilor români. În fapt, putem spune, fără a exagera, că se constituie într-un act de trădare naţională. Existenţa unei baze de date online cu toate informaţiile despre starea de sănătate a cetăţenilor României echivalează cu oferirea acestor informaţii oricărui stat străin, oricărei puteri străine. Doar un om total lipsit de discernământ – medical vorbind! – poate cred că o asemenea bază de date poate fi securizată real, câtă vreme nu au putut obţine o asemenea securizare, instituţii mult mai competente decât autorităţile române. Autorităţi care, chiar în această campanie electorală, au fost descrise de către parlamentari, foşti parlamentari şi alţi politicieni de frunte ca fiind incapabile şi corupte! Cum s-ar putea avea încredere în autorităţile a căror corectitudine şi competenţă este negată chiar de către cei care le conduc? Este de amintit faptul că elevi de liceu din România şi alte ţări au spart firewall-urile unor organizaţii de mare prestigiu ca NASA ori NATO. Este de amintit că ţări ca Marea Britanie sau Japonia au înregistrat pierderi de informaţii din bazele lor de date, uneori la dimensiuni uriaşe. Este de amintit că informaţiile medicale ale unei ţări au o uriaşă importanţă strategică şi dezvăluie nenumărate puncte vulnerabile atât ale unor persoane importante, cât şi ale populaţiei în general. Mai mult, datele medicale ale populaţiei sunt de maxim interes pentru corporaţii farmaceutice şi alte organizaţii medicale, pentru grupările ce se ocupă cu traficul de organe, traficul de droguri, traficul de medicamente etc. În faţa unui asemenea bloc de interese este evident că potenţialul real de securizare al DES este practic nul. Simplul fapt că DES enumeră de la punctul 1.1 (Descrierea generală a sistemului) nu mai puţin de 5 (cinci) categorii de persoane care pot accesa sistemul (medici, pacienţi, CNAS, „instituţii medicale” şi Ministerul Sănătăţii) arată că breşele prin care informaţiile medicale pot să se scurgă spre terţi au fost deja create. Lăsând la o parte problemele generale de corupţie şi securitate ale României, observăm uşor că o organizaţie interesată, poate oricând folosi ca paravan statutul de „instituţie medicală” spre a ajunge în posesia dosarelor electronice. Este evident că aceste informaţii, publice, sunt binecunoscute specialiştilor, ceea ce înseamnă că autorităţile au expus conştient ţara unei vulnerabilităţi fără precedent. Faţă de care protestăm prin respingerea cardurilor de sănătate şi prin memoriul de faţă!

5. Respingerea de către noi a cardului de sănătate este de asemenea un protest faţă de corupţia arogantă şi nemărginită a clasei politice, corupţie care produce înrobirea totală a celorlalte clase sociale şi distrugerea tuturor libertăţilor şi valorilor naţionale şi cetăţeneşti. Din acest punct de vedere este mai mult decât evidentă inutilitatea cardului de sănătate pentru un sistem onest! Datele medicale din acest card nu pot fi accesate în caz de urgenţă, deoarece într-un asemenea caz posesorul nu mai poate spune parola cardului. Dacă medicii pot trece totuşi de parolă, cardul devine o primejdie directă pentru purtător, putând fi uşor accesat de oricine are puţine cunoştinţe tehnice. Mai mult, câtă vreme există DES ca sistem centralizat de date medicale ce poate fi accesat de către orice medic pe baza CNP-ului sau codului de asigurat, cardul de sănătate devine perfect inutil, medicul putând oricând obţine prin internet – prin cablu sau wireless – informaţii mult mai bogate şi mult mai complete decât cele câteva care pot fi înscrise pe card. Cardul este astfel un obiect cu totul inutil cetăţeanului! Cardul este de fapt o fraudă având două scopuri posibile, eventual simultan: (a) obţinerea unor profituri necinstite de la bugetul de stat de către politicienii şi funcţionarii care implementează sistemul şi de firma/firmele producătoare (şi de întreţinere) şi (b) vulnerabilizarea cetăţenilor faţă de sistemul de supraveghere (prin obişnuirea lui cu actele şi controalele electronice).

6. Respingem cardul de sănătate deoarece introducerea lui reprezintă o fariseică batjocorire a libertăţilor cetăţeneşti. În documentele DES revine de mai multe ori afirmaţia „acord”. Acord pentru activarea cardului, acord pentru organizarea dosarului, acord pentru date suplimentare înscrise pe card… S-ar părea că totul se face cu acordul cetăţeanului, dar apoi se spune că în lipsa cardului de sănătate „nu puteţi primi servicii medicale plătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale!”. Această ultimă afirmaţie constituie un şantaj având ca miză chiar sănătatea şi viaţa asiguratului care, chiar dacă plăteşte asigurările de sănătate nu poate beneficia de ele decât prin acceptarea cardului de sănătate… cu acordul său exprimat în scris! Se merge chiar până la a-l sili pe asigurat să declare că „a fost informat corect, complet şi accesibil ca limbaj privitor la diagnosticele, datele medicale care doresc a fi înscrise pe cipul cardului”. Desigur, fără a avea nicio alternativă la această declaraţie! Asemănarea cu sistemele nazist sau comunist este profundă, izbitoare şi revoltătoare! Şi acolo cetăţeanul trebuia să îşi „declare liber” adeziunea la sistem şi admiraţia faţă de Hitler, Stalin, Pol Pot etc, în caz contrar fiind, de asemenea, supus unor consecinţe directe care îi afectau sănătatea şi viaţa.

7. Este de observat că imensa majoritate a avantajelor DES, aşa cum sunt descrise ele în „Dosarul Electronic de Sănătate – informaţii generale –” sunt false, contradictorii şi exprimate într-un limbaj strict publicitar, lipsit de substanţă şi coerenţă. Pretenţia de „limitare a accesului la datele medicale” este strict publicitară, câtă vreme numărul căilor de acces este extrem de mare, după cum se vede chiar din posibilităţile de accesare exprimate în paragraful „…accesul îmbunătăţit la servicii, într-un mod securizat”. Oricine a lucrat într-o instituţie ştie cât de securizat este un calculator sau un program la care trebuie să apeleze frecvent mulţi operatori. În acest caz, foarte mulţi operatori. Inclusiv sub forma de „colaborare şi consultare a datelor clinice în timp real”, adică printr-o conexiune activă la internet cu securitate reală zero (singurele baze de date relativ sigure sunt cele la care nu se poate ajunge online). Alt exemplu de falsitate şi exprimare strict publicitară – spre a nu o numi înşelătorie – este „avantajul” exprimat prin „reducerea numărului de reexaminări, ale unui pacient, care nu sunt necesare”. Este evident că starea unui pacient se poate schimba foarte rapid şi orice medic responsabil va efectua reexaminări la fiecare revedere a pacientului şi chiar în condiţiile în care acesta a fost recent examinat de alt medic. Afirmaţia este goală de sens şi, din punct de vedere medical, îndeamnă la o superficialitate a tratării pacienţilor ce pune în primejdie viaţa acestora. Sunt doar câteva exemple din multele care arată că DES este un proiect implementat exclusiv din interese incorecte. Drept pentru care protestăm împotriva lui şi îl respingem.

8. Un punct extrem de grav îl constituie uşurinţa cu care se pot modifica unele date din DES, inclusiv acordul pentru donarea de organe. Deşi se pretinde că asemenea modificări trebuie făcute cu acordul scris al asiguratului, în realitate nu există mijloc de verificare a existenţei acordului scris! Altfel spus, dacă cineva modifică dosarul orice medic sau instituţie care îl accesează are obligaţia legală să se conformeze dosarului electronic, fără a putea verifica autentificările scrise. Există aici o dilemă a autorităţilor peste care nu se poate trece: ori se dă un nivel ridicat de prioritate documentelor scrise şi atunci dosarul electronic devine inutil, ori se dă prioritate dosarului electronic şi modificările incorecte devin atotputernice! În forma de faţă orice hacker poate bifa opţiunea „Pacientul este de acord cu donarea” şi persoana devine client pentru traficul de organe. Persoana putând fi copilul oricărui cetăţean, fratele, sora, ruda sau prietenul oricăruia dintre noi. Zilnic dispar copii fără urmă, nemaifiind găsiţi vreodată. Zilnic sunt jafuri pentru valori de câţiva dolari. Ori, în funcţie de grupa sanguină şi alte caracteristici valoarea organelor interne ale unui copil sau adult – de la inimă sau rinichi la măduvă sau sânge – poate trece pe piaţa neagră a traficului de organe şi peste suma 500.000 de dolari. Angajarea unui hacker, găsirea şi, dacă e nevoie, modificarea unui dosar, şi răpirea unei persoane se amortizează rapid cu sume mult mai mici. Prin urmare, în loc să protejeze asiguratul şi să îi dea şanse mai bune de sănătate şi de viaţă, DES îl expune pe asigurat transformându-l în ţintă. Fapt pentru care protestăm faţă de acest sistem şi îl respingem.

9. Precizăm în final că am trecut peste multe alte aspecte negative ale DES, cardului de sănătate şi documentelor însoţitoare, ale felului în care acestea au fost realizate şi impuse cetăţenilor români. Şi încheiem prin a vă reaminti poziţia duhovnicului nostru, de veşnică amintire, Părintele Justin Pârvu: Părintele Justin Pârvu, erou al rezistenţei împotriva sistemului totalitarist bolşevic, a văzut zorii unui alt sistem totalitarist, manifestat în primul rând prin eforturile uriaşe de îndosariere electronică şi supraveghere electronică a cetăţeanului. Având experienţa unui sistem totalitarist şi înţelegând viclenia „paşilor mărunţi” prin care asemenea sisteme s-au instalat în multe ţări de-a lungul istorie, Părintele Justin Pârvu s-a ridicat la luptă şi împotriva noului sistem. Noi, ducând mai departe aceeaşi luptă pentru libertatea omului, libertate pentru care Domnul nostru Iisus Hristos şi nenumăraţi ucenici ai Lui s-au jertfit, cerem aici o alternativă la dosarul electronic de sănătate şi aşa-numitul card de sănătate. În cazul în care statul declară că nu poate asigura o astfel de alternativă cerem să se dea cetăţenilor libertatea elementară de a-şi îndrepta taxele medicale către instituţiile particulare care pot asigura alternative convenabile pentru ei.


Avocat Mihai Rapcea – Cum refuzăm cardul?S-a ajuns la momentul în care se trimit prin poștă plicurile cu carduri de sănătate – pentru cei care sunt asigurați în sistem. Am primit de la cititorii blogului multe întrebări: poate fi refuzat cardul, dacă da, cum, și ce consecințe are acest lucru ? O să răspund pe scurt.

Calitatea de asigurat în sistemul național de sănătate nu este condiționată de primirea și folosirea cardului ci de plata contribuțiilor la Casa de Sănătate din zona în care sunteți domiciliați. Deci, puteți refuza cardul fără probleme, în continuare se poate beneficia de serviciile medicale FĂRĂ CARD, doar cu buletinul. De altfel, majoritatea medicilor și a cabinetelor medicale nu au cititoarele de carduri, iar sistemul informatizat centralizat nu nu a fost încă pus la punct, aceasta fiind etapa ulterioară ce se dorește a fi implementată. Din câte știu de la amici medici, sistemul va funcționa în paralel (cu card și fără) încă o perioadă… nedeterminată, ceea ce mă duce cu gândul la inutilele și mult lăudatele cărți de alegător, distribuite cu aceeași mărinimie de guvernanți, și la fel de inutile în final în raport de scopul pentru care au fost emise.

Poștașii au primit dispoziții exprese să nu predea decât personal pe semnătura persoanei, plicurile ce conțin cardurile. Deci este puțin probabil să le găsiți la cutia de scrisori. Cel mai probabil este ca, dacă poștașul nu vă găsește acasă, să vă lase la cutie o recipisă de ridicare de la poștă a plicului. Dacă nu vă prezentați să ridicați plicul de la poștă, după câteva zile el este restituit către expeditor, adică Casei de Sănătate emitente.

Dacă poștașul vine cu plicul la ușă aveți posibilitatea să refuzați primirea plicului, eventual făcând mențiunea că ”nu doresc să primesc card de sănătate cu cip. Doresc să beneficiez de asigurarea de sănătate pe baza unui document clasic.” Atunci poștașul e obligat să restituie plicul către Casa de Sănătate iar dacă suntem mulți care facem aceste mențiuni, se poate lansa o dezbatere cu reprezentanții Casei, pentru o modalitate alternativă de înregistrare a celor ce nu doresc cardurile cu cip.

În rest, sistemul rămâne același cu tot cu carduri: la spital nu au nimic (medicamente, pansamente, instrumentarii sau dispozitive medicale). Ți le cumperi singur, din farmacia din incinta spitalului. Iar pentru consultații, mai bine mergi la privat unde dai aceiași bani care oricum îi dădeai șpagă la medicul de la Stat, dar cu așteptare la cozi mai mici. La medicamente nu mai ai aproape nimic compensat, deci chiar nu prea afectează pe nimeni povestea cu cardurile. Acu, poate că se vor trezi unii care să zică: dar ce au domnule cardurile astea ? Că doar n-au pe dracu-n ele, să nu le iei. Păi, o să dau câteva argumente de ce nu voi lua eu personal acest card:

Prin acceptarea cardului încurajez îndosarierea electronică a individului (pacientului). Cu alte cuvinte, dosarul meu medical, cu detalii privind grupa sanguină, eventual analize făcute, stare de sănătate, compatibilități genetice, tot istoricul bolilor, intervențiilor și tratamentelor – va fi într-o bază de date centrală, de unde anumite grupuri de interese îl pot accesa. Vor spune unii: și ce e rău în asta ? E bine ca în ipoteza în care suferi un accident, medicul să știe imediat ce grupă sanguină ai, ca să te salveze, sau care este istoricul tău medical, intoleranțe la anumite substanțe, anestezice, etc. ca să nu greșească. Da, este un posibil argument valid. Dar eu ofer un contra-argument, la fel de ipotetic: un mare mahăr are nevoie de un transplant de rinichi. Lista persoanelor donatoare compatibile este extrem de scurtă. Atunci plătește la anumite servicii secrete, care accesează baza de date a Casei de Asigurări a unei țări de mâna a treia (să zicem România), unde îl găsește perfect compatibil genetic (și sănătos tun !) să zicem pe cetățeanul Rapcea, dar care nu are nici un gând să renunțe la rinichiul său indiferent de oferta financiară. Așa că îi înscenează un accident destul de mortal, iar întrucât ghinionistul de cetățean accidentat nu și-a exprimat pe parcursul tumultoasei sale vieți dezacordul scris în privința prelevării de organe, se va prezuma că DA, este donator de organe, și va fi golit pe șest, rapid, la cel mai apropiat spital de urgență de către echipa medicală de recoltare aflată ”întâmplător” în zonă, uneori chiar înainte ca familia victimei să fie anunțată. Personal, prefer să avem medici buni, care să facă eforturi să afle ce grupă sanguină am, de ce intoleranțe sufăr, decât să fiu un potențial cetățean al planetei folosit de elita mondială pe post de sursă de organe – cam în genul puilor de avicola crescuți pentru pipote. De altfel, astfel de scenarii precum cel prezentat de mine nu sunt chiar povești. Știți unde mergea echipa de medici din avionul prăbușit iarna trecută în Munții Apuseni, condus de Adrian Iovan ? La Oradea, unde urmau să preleveze ficatul, rinichii și corneele unei paciente decedate. Echipa de medici-corbi de la București era la concurență cu o echipă de la Budapesta, care și ei voiau organe de la decedata din Oradea, împărțeala făcându-se pe principiul din junglă: primul venit, primul servit. Iar medicii ăia erau plătiți pe măsură pentru organele ”recoltate”! Ca să nu mai spun că de multe ori ”donatorii” hăcuiți în baza acordului prezumat sunt încă vii (în ideea pe care o știu și gospodinele care merg în piață după carne, că cu cât organele sunt mai proaspete, cu atât sunt mai bune), dar asta e o altă poveste macabră, pe care o puteți citi pe blogul lui SACCSIV.

Îndosarierea electronică a individului accelerează procesul de centralizare a guvernării electronice și implicit de control total al individului: Guvernul te va putea urmări unde ai plătit cu cardul, și chiar ghici de unde ai cumpărat cu cash anumite produse (spre exemplu medicamente) dacă știe de ce boli suferi și ce medicamente ai prescrise de către medic. Deci, per ansamblu nu e vorba că respectivul card are pe dracu sau pe 666 în el, cum în mod voit exagerează unii, considerându-ne talibani religioși pe noi ăștia care nu vrem carduri cu cip. E vorba de principiu. Că nu vreau să existe acces electronic la datele mele de orice fel, din partea oricui, indiferent câte asigurări de privacy mi s-ar oferi prin legei sau delcarații politice. Pentru că vine un dement la putere care instituie dictatura doar pentru că poate, că sistemul de control creeat cu acordul nostru, îi permite acest lucru. Ceea ce nu e bine și trebuie din principiu preântâmpinat.


Actele de identitate biometrice, modalitate neo-sclavagistă de monitorizare a populației, au fost introduse în România de guvernul Emil Boc. Societatea Civilă a reacționat greu, fiind parcă sub anestezie. Primele reacții ferme au fost cele ale Arhimandritului Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, ce au avut darul sa-i trezească pe mulți. În campania anti-cip din 2009 s-au strâns în doar șase luni, cu mari eforturi din partea multor oameni, un milion de semnaturi!! S-a ajuns cu ele la mila lui Băsescu, care le-a ignorat complet, pentru că el a fost cel mai mare susținător al actelor biometrice. Cele aproape 1.000.000 de semnături strânse au fost depuse în 17.09.09, prin întimpinarea oficială facută de mănăstirea Petru-Vodă, înregistrată sub numarul 18.720 la Registratura Generală a Administratiei Prezidentiale, întimpinare prin care se cere instituției prezidențiale organizarea unui Referendum național în problema actelor și a supravegherii electronice, instituția prezidențială fiind singura în măsură să îl organizeze. Partidul lui Băsescu, PD-L, este singurul care a votat în bloc (cu extrem de putine excepții) pașapoartele biometrice, atât în Senat cât și în Camera Deputaților.

Conform legii, cardul de sănătate nu este obligatoriu, ci benevol. Promovarea cardului ca unică opţiune este o activitate ilegală, practicată doar de mass media, nu şi de Statul Român. Este LEGAL să refuzaţi cardul de sănătate! Se urmăreşte transformarea autorităţii statului într-o autoritate DICTATORIALĂ. Cei care refuză cardul de sănătate sunt îndreptăţiţi de lege să facă acest lucru, afirma obştea Mănăstirii Petru-Vodă pe siteul său oficial, citând Ordinul nr. 581 din 8 septembrie 2014, privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014. Ordinul respectiv, la Articolul 1 alineatul 4, notează că două sunt modalităţile prin care cetăţeanul îşi atestă calitatea de asigurat: fie prin adeverinţa de asigurat, fie prin cardul de sănătate. Mai multe mănăstiri din ţară au refuzat deja cardul de sănătate, între care Putna,  Sihăstria Putnei, Suceviţa, Buda şi Moldoviţa. „Refuz includerea persoanei mele într-un sistem informatic global de supraveghere, introducerea într-un sistem a datelor privind viaţa mea privată, identitatea mea. Aceasta contravine convingerilor mele intime şi religioase şi îmi încalcă libertatea“, spune conducerea unei mănăstirii în adresa trimisă Poştei Române.

asociatialibertatearomanilor.ro/cardurile-de-sanatate-vor-deveni-obligatorii-doar-dupa-ce-se-finalizeaza-distribuirea-acestora – Casa Națională de Asigurări de Sănătate a explicat pentru AvocatNet.ro că noile documente vor putea fi folosite de către asigurați și vor deveni obligatorii DOAR DUPĂ CE se finalizează distribuirea acestora și după ce vor fi achiziționate cititoarele de carduri de către furnizorii de servicii medicale.” Prin urmare, dacă nu se finalizează distribuirea, nu pot deveni obligatorii. Sau, altfel spus, refuzul lor de către cetăţeni este echivalent cu imposibilitatea obligativităţii lor. Cei ce îl primesc, și îl păstrează chiar fără a-l activa, de fapt consimt şi ajută la impunerea lor în mod obligatoriu pentru toţi. Un pas hotărât și eficient  a fost făcut în ultimele săptămâni de numeroși români care au decis să refuze și să returneze cardul de sănătate, FĂRĂ A-L ACTIVA la medicul de familie. Adică, fie au refuzat actul din start când poștașul s-a prezentat cu cardul la domiciliul asiguratului, fie l-au returnat neactivat, la Casa de Asigurări, în situația în care nu le-a fost înmânat personal. Deși mass media este foarte reținută în a prezenta numărul real al cazurilor de refuz aflăm totuși că: 

 • BRAȘOV 9 OCTOMBRIE 2014- 20% din brasovenii găsiți la domiciliu refuză cardurile
 • BACĂU, 29 SEPTEMBRIE 2014: „Aproximativ 1.000 de băcăuani au refuzat să intre în posesia cardului de sănătate”
 • BOTOȘANI 21 OCTOMBRIE 2014 ” Zeci de carduri de sanatate au facut cale intoarsa la Casa de Asigurari din Botosani. “
 • GALAȚI 30 OCTOMBRIE 2014 „S-au returnat 1.985 carduri.”
 • GORJ 27 OCTOMBRIE 2014, preşedintele CJAS Gorj precizează : “Am discutat cu cei de la Poştă şi au făcut o estimare, […] vor fi maxim 10.000 de carduri nedistribuite ”
 • MARAMUREȘ 12 SEPTEMBRIE 2014: ”Asiguraţii au dreptul de a refuza cardul naţional de sănătate, care urmează să fie distribuit tuturor asiguraţilor până la sfârşitul anului […]. Dacă merg în sistemul de urgenţă, vor fi primiţi toţi pacienţii, indiferent dacă au sau nu card naţional de sănătate … După aceea, dacă este necesară internarea, iar pacientul este asigurat, dar nu are cardul la el, CAS […] va elibera o adeverinţă de asigurat şi se va proceda ca în momentul de faţă şi va beneficia de serviciile medicale. Nu înseamnă că dacă asiguratul nu are cardul în posesia sa, pentru că l-a pierdut de exemplu, noi întrerupem relaţia contractuală cu el”
 • NEAMȚ 15 OCTOMBRIE 2014 : ” În primele zile de la distribuirea cardurilor de sănătate, poștașii din județul Neamț susțin că există asigurați care nu vor sa accepte cardurile de sănătate”
 • SĂLAJ 30 OCTOMBRIE 2014 La finalul campaniei de distribuire: Din cele 152.000 de carduri, 6.500 au fost returnate din diverse motive(refuzuri sau asigurati care nu au fost găsiți la domiciliu)
 • SUCEAVA 30 OCTOMBRIE 2014 “Unii dintre beneficiari nu vor să-l primească“
 • TIMIȘ 13 OCTOMBRIE 2014 “[…] exista destui lugojeni care refuză cardul”
 • TULCEA 29 OCTOMBRIE 2014 – 5,5% din carduri au fost returnate Casei de Asigurări de Sănătate
 • Nu sunt de neglijat nici cele 2681 de semnături, la data de 5 noiembrie 2014, de pe www.petitieonline.com/petitie impotriva cardului national de sanatate cu cip, care arată opinia unui segment de populație care are acces la internet și la acele site-uri care promovează petiția.

Dr. Vasile Astărastoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România declară: Cardul de sănătate cu microcip este un abuz din partea statului şi comporta riscuri pe toate planurile! refuz_cardul-de-sanatate-cu-cipNu exista dezbateri publice, se introduce o noua taxa, fara ca populaţia sa fie intrebata, deşi românii plătesc asigurările de sănătate.

Cardul este numai aparent in favoarea asiguraţilor. Este periculos sa fie puse informaţiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta nu este protejat . Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate sa afle tot. Acest lucru violează drepturile la intimitate si la demnitate ale persoanei si poate sa aduca mari prejudicii.

La Consiliul Europei există o presiune imensă din partea firmelor de asigurări pentru a deveni legal accesul la informaţiile despre sănătatea oamenilor. Forţa financiara uriaşă a acestor “rechini” face ca datele despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei pe birou pentru ca ei sa ştie dacă fac sau nu poliţele de asigurare şi la ce preţ. Există riscul discriminării persoanelor, pe baza informaţiilor personale asupra stării de sănătate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt protejate. Datele medicale pot sa fie utilizate inclusiv pentru a distruge o persoana, mai ales intr-o societate conflictuală ca cea din România!

In privinţa donării de organe : vom intra in circuitul european şi vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări. Cui vor folosi organele luate de la romani ? Ce bani si ce organizaţii sunt in joc ? Cine va apăra “prostimea” de cei care vor dori să le comercializeze organele, pe milioane şi milioane de euro sau dolari ?

Ca să înţelegem mai bine: in Spania (unde exista acordul prezumat din partea familiei pentru prelevarea de organe), s-a ajuns la puternice discriminări împotriva imigranţilor, care nu au familiile alături de ei. Deci nu are cine să-i apere de reţelele de “transplant de organe”. Exista un comerţ ilicit de organe de transplant, este dovedit, iar acordul prezumat, aşa cum este prevăzut în România, ridică mari semne de întrebare.

Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. XX, vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri in în domeniul psihiatric. Si în cazul transplantului de organe tot medicii pot sa ajunga la abuzuri daca legea si autorităţile permit şi încurajează. Cardul cu microcip asta face. Ultimul exemplu este A1H1 – gripa porcină. In acest moment s-a dovedit ca cei care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele care au produs vaccinurile .

Cardul de sănătate cu microcip (putea sa fie si o varianta fără) creează mari dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale. Cardul de sănătate este “arma” cu care guvernanţii vor să scoată de la români sume uriaşe de bani, un ”furt al secolului ” săvârşit în dauna celor care plătesc legal asigurările de sănătate, dar NU VOR CARD DE SĂNĂTATE! Decizia guvernanţilor noştri, pe care nu o contestă vehement nici televiziunile, nici opoziţia parlamentară, este halucinantă: CEI CARE PLĂTESC DIN SALARIU SAU PENSIE SERVICIILE MEDICALE DE STAT, DAR NU VOR CARD DE SĂNĂTATE, VOR PLĂTI TOATE SERVICIILE MEDICALE DE CARE AU NEVOIE! Altfel spus, românii care nu vor cardul cu microcip vor plăti de 2 ori asistenţa medicală. Şi românii tac, românii se uită cum începe un nou jaf naţional şi stau ca mieii la tăiere.

Potrivit hotărârii de Guvern, contravaloarea cardului de sănătate va fi suportată de asigurat, adică si obligatoriu şi plătit de “prostime”! Medicii de familie vor trebui să plătească şi ei pentru cititoarele de carduri şi să aibă şi internet de banda largă pentru a avea legătură cu sistemul informatic. În Marea Britanie, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi. Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru o implementarea parţială a unui astfel de sistem ..

Sursa – forpedia.ro/Dr-Vasile-Astarastoae-dezvaluiri-socante

Despre Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
Acest articol a fost publicat în 2. Cauze, @Pozitii Publice, Anti-cip, Sănătate și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

8 răspunsuri la 9] Chemăm la nesupunere civică – Refuzăm cardul de sănătate! Este un abuz şi comportă riscuri enorme pe toate planurile.

 1. raicu sanda zice:

  Daca l am primit deja prin posta c il pot returna?

  • Alex Imreh zice:

   Cât timp nu a fost activat la medicul de familie, poate fi returnat la Casa de Sănătate, cu declarație pe care sa cereti numar de înregistrare.

 2. Pingback: Chemăm la nesupunere civică – Refuzam cardul de sănătate! | a3f.ro

 3. georgiana zice:

  Eu am gasit in posta aceste plicuri cu cardurile pt sanatate pt toata familia..nimeni din familie nu a dat nici o semnatura..doar sa fi semnat postasul in locul nostru.

  • Alex Imreh zice:

   Cat timp nu sunt activate la medicul de familie pot fi returnate!!
   Cel mai sigur e sa fie returnate la Casa de Sanatate, cu declaratie de refuz la care cereti numar de inregistrare.
   Nu sunt obligatorii, unele articole vorbesc de Dosar de Sanatate obligatoriu pt a sugera ca si cardul e obligatoriu.

 4. Chivu zice:

  Eu l-am gasit in cutia de scrisori. Nu am semnat pentru primire lui. Pot sa-i dau foc?

 5. ungureanu constantin zice:

  eu si sotia mea l-am refuzat

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s